kis-gunlugu
Posted in Kitabiyat

Kış Günlüğü – Paul Auster

Hemen hemen bütün eserlerinde biyografik unsurlara yer veren Amerikalı yazar Paul Auster, bu kez kendi hayatını anlatıyor. Otobiyografik ögelerin, kelimeleri kâğıda…