kayi-5
Posted in Kitabiyat

Kayı 5: Kudret ve Azamet Yılları – Ahmet Şimşirgil

Kayı serisinin beşinci kitabı Kanunî Sultan Süleyman devrinin kapanması ile başlayan ve Sultan I. Ahmed devri sonuna kadar gelen Osmanlı…