Yazar: Magaradakiler

 • Ağlamak İstiyorum Sayın Seyirciler

  Ağlamak İstiyorum Sayın Seyirciler

  Türkiye futbol hastalığına ne zaman ve nasıl tutuldu? 1950′lerden başlayarak yığınlar halinde kentlere hücum eden kitlelere, sadece bir kaç on yıl önce savaşlar ve işgallerle harap olmuş kentlerin verebileceği fazla bir şey yoktu. Milyonlarca insan akın akın gelirken onları tiyatro seyircisi, kütüphane müdavimi, müze ziyaretçisi yapmak kolay değildi. Kent de onlara çamurlu sokak aralarında sigara…

 • Müslüman Allah’a Nasıl İnanmalıdır? – Halit Sevimli

  Günlük hayatta kullanıldığını işittiğimiz hangi kelime ve cümleler, itikadi açıdan büyük tehlike arz etmektedir? Birtakım kişilerce, tartışmalıymış gibi gösterilen bazı itikadi meselelerin doğrusu nedir? Ehl-i sünnet itikadına göre, Müslüman’ın imanı nasıl olmalıdır? Bunlar ve benzeri pek çok konuda kapsamlı bilgi içeren eser, son derece sade bir üslupla ve her seviyeden okuyucunun anlayabileceği tarzda kaleme alınmış.…

 • Küresel Bakmak Evrensel Düşünmek – Ervin Laszlo

  İnsanlığın, günümüzde ve gelecekte karşılaşabileceği girift sorunların ele alındığı eserde, sorunların göz ardı edilmesi halinde yaşanabilecek tarihsel ölçekte bir çatallanma ihtimali ve çözüm önerileri anlatılıyor. Yazarın kendisinden dinleyelim; “…İçinde yaşadığımız sosyal, ekonomik siyasal ve ekolojik strüktürler (yapılar) bir kompleks sistem oluşturuyorlar ve biz de buna dahiliz. Bu yapılar kendilerini geliştiriyorlar.

 • Türk Aynştaynı – Emine Çaykara

  Emine Çaykara’nın Prof. Oktay Sinanoğlu ile yaptığı söyleşilerden oluşan Türk Aynştaynı kitabı; Oktay Sinanoğlu’nun biyografisi niteliğinde. Kitapta, bilim insanlarıyla ilişkilerinden, kurduğu teorilere, bir dönemin sözlü tarihinden, Türkiye’nin yaşadığı sorunlara kadar pek çok konu yer alıyor. Ülkemizde bilimin gelişmeme nedenleri de Sinanoğlu’nun yaşamından örneklerle açıklanıyor. Sürükleyici bir anlatımla yazılmış fevkalade bir kariyer öyküsü ve ülkemiz gerçekleri……

 • Münir Derman Anlatıyor: Kedi

  Münir Derman Anlatıyor: Kedi

  Kedi: Nankör değildir. Kedi: Hürriyetine çok düşkündür. Kedi: Kulaklarıyla da görür, radarı vardır. Kedi: Çok sabırlıdır. Kedi: Abdest edeceği zaman yeri kazar, yapar örter. Niçin? Sebep? İnsan da dâhil hiçbir hayvan yoktur böyle hareket eden.