Yazar: Mustafa Sevimli

 • Covid-19 Pandemisi ve Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkileri: Sosyolojik Perspektif

  Covid-19 Pandemisi ve Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkileri: Sosyolojik Perspektif

  Giriş Pandemi etimolojik olarak; kadim Yunancada tüm anlamına gelen “pan” kelimesi ile insanlar anlamına gelen “demos” kelimesinin birleşiminden oluşmaktadır. Pandemi kavramı, dünya üzerinde geniş bir coğrafyada yayılım gösteren salgın hastalık anlamında kullanılır. Bir hastalığın pandemi olarak tanımlanması için; daha önce maruz kalınmamış olması, insanlar arasında kolayca yayılması ve tehlikeli olması, hastalığa yol açan etkenin insanları etkilemesi…

 • Kalanların Ardından

  Kalanların Ardından

  Kalanların Ardından Her yolculuk ayrılık, Her ayrılık başlangıç. Ayrılıkla başlayan yollar, Ümitleri vuslata bağlayan yıllar. Yollar durur, belki de yürümekte mekânlar, Mekânları kuşatan çepeçevre zamanlar. Gidenlerin ardında gözü yaşlı kalanlar, Kalanların ardında yaşanmamış zamanlar… Mustafa İ. Sevimli

 • 2016 ve Bir Yılbaşı Daha

  2016 ve Bir Yılbaşı Daha

  Yılbaşı hüzündür benim için. 2016 yılına girdik. Bir yıl daha gitti ömür sermayemizden. Bir yıl daha yaklaştık. Toprağa dönüş yolumuzda bir yıl daha geride kaldı. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren başlar hayat yolculuğu. Topraktan yaratılan insanın yine toprağa dönüş yolculuğudur bu. İnsanlık bu dönüşü kutlar her yılbaşında. Büyük coşkuyla, kendinden geçer. Havai fişeklerle kutlar. Farkında mıdır?…

 • Değerlerin Yok Oluşu

  Değerlerin Yok Oluşu

  Cervantes, Don Kişot’un sürekli kötü kitaplar okumaktan, en sonunda aklını yitirip yollara düştüğünü anlatır. Gencinden yaşlısına azımsanamayacak kadar önemli bir toplum kesimimiz ise, özellikle son yirmi beş yıldır kötü programlar seyretmekten aklımızı yitirmiş gibiyiz. Avrupa ve Amerika’da sanayi devrimiyle birlikte başlayan yaşam tarzı değişimi ve bunu takip eden ahlaki çözülmenin bizdeki yansıması, kitle iletişim araçlarının…

 • Ulukışla Menzilhanesi

  Ulukışla Menzilhanesi

  Osmanlı Devleti’nde resmi haberleşme, devletin ilk kurulduğu dönemden itibaren ulaklar aracılığıyla sağlanırdı. Posta tatarları da denilen ulaklar önceleri Kırım Tatarları arasından seçilir ve atlı olarak hizmet verirlerdi. Kendilerine mahsus elbise ve kalpakları olur, bunlar başkaları tarafından kesinlikle kullanılmazdı. Devletin önemli ve acele işlerle ilgili haberlerini merkez ile eyaletler arasında götürüp getiren ulakların güvenilir, dürüst ve…