Yazar: Selami Gungordu

 • Yıllara Sari İnşaat İşleri

  Yıllara Sari İnşaat İşleri

  Bu çalışmamızda yıllara sâri inşaat, senelere sâri inşaat veya tam adıyla yıllara sâri inşaat ve onarım işleri ve kapsamı ile ilgili mevzuat ve uygulamalar detaylı olarak incelenecektir. Bilindiği gibi vergi uygulamalarında dönemsellik ilkesi esastır. Buna göre, mükelleflerin faaliyetlerini icra ettiği takvim yılı (hesap dönemi) esas alınmakta ve ilgili dönemde ortaya çıkan kazanç vergiye tabi tutulmaktadır.…

 • Ortak Akıl Teknikleri

  Ortak Akıl Teknikleri

  Günümüz açık toplumlarında gerek resmi gerek ticari gerekse sivil toplum kuruluşları fikirlerini toplumla paylaşırlar, yapacaklarını daha hazırlık aşamasında topluma veya ilgili kişi ve kuruluşlara bildirirler. Bundan maksat daha iyi şeyler yapabilmektir. Düşüncelerinin toplumda daha çok kabul görmesini sağlamak ve istediklerini daha kolay yapabilmektir. Toplumu bilgilendirerek yanlarına çekerek daha az direnç görmeyi beklerler. Bu nedenle plan…

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (8)

  Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (8)

  DENETİM Bağımsız Denetim Nedir: İşletmenin mali tablo ve finansal bilgilerinin önceden belirlenmiş standartlara uygunluğu ve doğruluğunun bağımsız denetim tekniklerini uygulayarak denetlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasıdır. Bağımsız Denetimin Amacı Finansal tabloların işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru biçimde gösterip göstermediğinin bağımsız denetçi tarafından tespit edilip, görüş bildirilmesidir. Bağımsız Denetimin Faydaları –…

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (7)

  Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (7)

  TİCARİ FAALİYETLERDE ÖDEME VADELERİ 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunundaki olumlu düzenlemelerden birisi de 1530. madde ile yapılmıştır. Bu madde küçük işletmeleri büyükler karşısında koruma amaçlı çıkartılmıştır. Bugüne kadar küçük işletmeler ile büyük işletmeler arasındaki ticari faaliyetlerden doğan borç alacak ilişkisinde, ödeme koşulları genellikle büyük işletme tarafından belirlenmekteydi. Küçük işletmeler piyasa koşulları gereği pazarlık edememekte,…

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (6)

  ORTAKLARIN ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI Yıllardır uygulamada muhasebecilere büyük kolaylık sağlamış ancak şirketlerin içinin boşalmasına ve büyük vergi kaybına neden olmuş bir konu nihayet 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununda çözüme kavuşturulmuş ancak bu seferde başka tartışmalara neden olmuştur. Çeşitli nedenlerle işle ilgili olduğu halde belgelendirilemeyen giderler, işletme sahiplerinin stopaj ödememek için kâr dağıtmadan şirketten çektikleri…