Seçimler, Duygusal Aşırılıklar ve Entropi


Bir seçim dönemini henüz tamamladığımız şu günlerde, sokaklardan zihnimde en çok yer eden; alabildiğine gürültülü, çevreyi kirleten, insan toplum ve çevre sağlığını ihmal eden bir anlayışın öne çıktığı manzara oldu.

Ne yazık ki toplum olarak fazla coşkulu ve gürültülü yaşıyoruz. Bu, belki de sosyonomi* analistlerinin, kitlesel trendin beşinci ve son yükseliş dalgasında gözlenen manik depresif psikozun mani evresi olarak tanımladıkları kitlesel ruh halinin bir göstergesi. Ancak açıklaması her ne olursa olsun, mevcut coşkulu ve gürültülü yaşam tarzımızın sağlıklı bir kitlesel ruh halini yansıtmadığı kuşkusuzdur.

Seçim kampanyalarından asker uğurlamalarına, mağaza açılışlarından galibiyet kutlamalarına, düğünlerden davetlere kadar pek çok etkinlikte; korna, havai fişek, müzik aletleri, insan çığlığı ve envai çeşit ses çıkarabilen araçların kullanımı yanında, yol kapatma, geçişleri engelleme gibi abartılı coşku ve toplumsal duygusal aşırılıklar, gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiş durumdadır.

Büyük şehirlerimiz, giderek artan trafik yoğunluğu, kalitesiz yakıt kullanımı ve sanayileşme gibi nedenlerle zaten fazlasıyla gürültülü, havası kirli ve sağlıksızken, ilave olarak insan sağlığını ve bireyin mevcudiyetini tehdit eden davranış kalıplarının toplumumuzda yer etmesi; yaşam kalitesi yüksek, huzurlu ve sağlıklı kent hayalimizi giderek daha ulaşılmaz yapmaktadır.

Konuya sistem yaklaşımı çerçevesinden bakarsak; sosyal bir sistem olan toplum, diğer bütün sistemler gibi zamanla yıpranma, bozunma, düzensizleşme eğilimindedir. Diğer bir ifadeyle içinde yaşadığımız toplumda entropi** sürekli artmaktadır. Bu süreci tamamen durdurmak mümkün değilse de en azından yavaşlatmak elimizdedir. Bu ise negatif entropi oluşturmak, bir anlamda sisteme enerji vermekle mümkündür. İnsan ve çevre sağlığı, toplumsal kurallar, trafik, doğayı koruma vb pek çok konuda gerekli yasaların çıkarılması, uygulanması ve toplumsal bir bilincin oluşturulması, bu kapsamda yapılabileceklerden ilk akla gelenlerdir.

Yöneticilerin ve yetkililerin konuya gereken hassasiyeti göstereceklerini, gerekli yasaların çıkarılacağını ve ivedilikle uygulamaya geçirileceğini ümit ediyoruz

Mustafa İ. Sevimli

*Konu hakkında daha geniş bilgi için bkz. Şengöz, Tuncer (13 Nisan 2011). Komedyenler, Komik Haller, Dalga Karakteri. Erişim: 13 Haziran 2011 [www document]. URL http://blog.sosyonomi.com/?paged=8

** Bir sistemin düzensizlik derecesinin ölçüsü