Mağaradakiler

Hayatın içinden, insana dair, insan için…

aklından bir sayı tut yorumları