Mağaradakiler

Hayatın içinden, insana dair, insan için…

entropi dünyaya deni bir bakış