Mağaradakiler

Hayatın içinden, insana dair, insan için…

insan-ı kamil