Etiket: itikatta imamlarımız

  • İmâm Eş’arî ve İmâm Mâtürîdî

    İsmi ve lakabı: Ali Ebû’l Hasen El Eş’arî’dir. Doğumu: Yaygın görüşe göre hicrî 260, Basra. Vefâtı: Yaygın görüşe göre hicrî 324, Bağdat. İmâm Eş’arî, Peygamberimizin ashâbından olan Ebû Mûsâ El Eş’arî’nin neslindendir. “Ehl-i Sünnet’in imâmı”, Peygamberimizin sünnetinin bayraktârı; “Kelâm âlimlerinin imâmı (lideri)”, “Ehl-i Sünnet i’tikâdının koruyucusu”, “Ehl-i Sünnet Ve Cemâat yolunun şeyhi (Mürşidi)”, ünvanlarıyla anılır.