Etiket: kayı

 • Kayı 6: İmparatorluğun Zirvesi ve Dönüş – Ahmet Şimşirgil

  Yıllardır birçok tarihçi yetiştiren ve yaptığı televizyon programlarıyla tarihi yediden yetmişe herkese sevdiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, tamamen ilmî kaynaklardan beslenerek her yaştan tarih severin kolaylıkla okuyup anlayabileceği bir üslupla Kayı dizisini yazmış ve tarihimizi sıkıştığı bu alandan kurtarmıştır. Önyargısız ve objektif bir şekilde okuyucunun değerlendirmesine sunulan bu serinin hedefi; Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan yıkılışına kadar siyasî, sosyal,…

 • Kayı 5: Kudret ve Azamet Yılları – Ahmet Şimşirgil

  Kayı serisinin beşinci kitabı Kanunî Sultan Süleyman devrinin kapanması ile başlayan ve Sultan I. Ahmed devri sonuna kadar gelen Osmanlı tarihinin altmış bir yıllık devresini anlatmaktadır. Klasik Cumhuriyet devri zihniyetine göre Osmanlı Devleti’nin, Kanunî’den sonra duraklama dönemine girdiği kabul edilir. Aslında Osmanlı tarihinin bölümlere ayrılması, imparatorlukla ilgili önyargıların bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı’dan ayrılan…

 • Kayı 4: Ufukların Padişahı Kanunî – Ahmet Şimşirgil

  “Bizim askeri sistemimizle Türk askeri sistemini karşılaştırınca geleceğin bize neler hazırladığını düşünüp korkudan titriyorum. Karşılaşan iki ordudan biri galip gelecek ve bu muhtemelen Türk ordusu olacaktır. Çünkü Türk ordusu sırtını kuvvetli bir İmparatorluğun geniş kaynaklarına dayamış, zinde, tecrübeli, sarsılmamış bir kuvvet. Askerleri zafere alışmış, zor şartlara dayanma kuvvetine sahip, intizam ve disipline riayetkâr, uyanık ve…

 • Kayı 3: Haremeyn Hizmetinde – Ahmet Şimşirgil

  Osmanlı Tarihi’ni herkese sevdiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Osmanlı Devleti’nin soluk soluğa devam eden serüvenine “KAYI III: Haremeyn Hizmetinde” ile devam ediyor. Fatih Sultan Mehmed’in bir cihan devleti hâline getirdiği imparatorluk, onun ölümüyle başa geçen oğlu II. Bayezid devrinde iki büyük çekişmeye sahne olacaktır. Sultan Bayezid Han’ın saltanatının başlangıcında kardeşi Cem Sultan’la mücadelesi sonunda ise…

 • Kayı 2: Cihan Devleti – Ahmet Şimşirgil

  …Biz kimiz? “Bu soruyla halleşmek zorundayız. Üstünde düşünmeden, sonucunu içimize sindirmeden yol alamayız. Nasıl olacak? Temel eğitimin yıllarca süren tarih alerjisine rağmen nasıl olacak? Tabi olması gereken, okullarda çocuklarımıza, kim olduğumuzun ilmi, tarafsız, komplekssiz bir biçimde anlatılması, öğretilmesi… Ama bu olamadı… Osmanlı’yı aşağılamak, kötülemek veya yok saymak bir modaydı; gerçi geçti… Merak sahiplerinin okuma ve…