Etiket: kayı 5

  • Kayı 5: Kudret ve Azamet Yılları – Ahmet Şimşirgil

    Kayı serisinin beşinci kitabı Kanunî Sultan Süleyman devrinin kapanması ile başlayan ve Sultan I. Ahmed devri sonuna kadar gelen Osmanlı tarihinin altmış bir yıllık devresini anlatmaktadır. Klasik Cumhuriyet devri zihniyetine göre Osmanlı Devleti’nin, Kanunî’den sonra duraklama dönemine girdiği kabul edilir. Aslında Osmanlı tarihinin bölümlere ayrılması, imparatorlukla ilgili önyargıların bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı’dan ayrılan…