Etiket: ortakların şirkete borçlanmasına getirilen cezalar

  • Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (6)

    ORTAKLARIN ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI Yıllardır uygulamada muhasebecilere büyük kolaylık sağlamış ancak şirketlerin içinin boşalmasına ve büyük vergi kaybına neden olmuş bir konu nihayet 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununda çözüme kavuşturulmuş ancak bu seferde başka tartışmalara neden olmuştur. Çeşitli nedenlerle işle ilgili olduğu halde belgelendirilemeyen giderler, işletme sahiplerinin stopaj ödememek için kâr dağıtmadan şirketten çektikleri…