Mağaradakiler

Hayatın içinden, insana dair, insan için…

ortakların şirkete borçlanmasına getirilen cezalar