Etiket: osman gazi

  • Kayı 1 – Ahmet Şimşirgil

    Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Kayı serisinin ilk kitabı olan “Kayı I” de Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve ilk beş padişahının (Osman Gazi, Orhan Gazi, Murad-ı Hüdavendigâr, Yıldıırm Bayezid ve Sultan Çelebi Mehmed) dönemlerini anlatıyor. Kitap, klasik kronolojik tarih anlatımından öte, olayları yaşandığı dönemin koşullarıyla birlikte değerlendirerek, neden…