Etiket: yahudiler ve modern kapitalizm

  • Yahudiler ve Modern Kapitalizm – Werner Sombart

    İktisatçı, sosyolog, tarihçi ve hatta şair olan Werner Sombart XX. yüzyıl başlarında Avrupa’nın önemli sosyal bilimcilerindendir. Sombart, Yahudiler ve Modern Kapitalizm kitabında Kapitalizm nedir? Hangi nedenlerle doğmuştur? Kapitalizmin ruhunu teşkil eden sosyolojik olgular nelerdir? Tarihi süreç içerisinde ne gibi bir seyir izlemiştir? Gibi sorulara cevap aramıştır. Günümüz hakim anlayışında genel olarak Max Weber’in bakış açısı…