kayi-1
Posted in Kitabiyat

Kayı 1 – Ahmet Şimşirgil

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Kayı serisinin ilk kitabı olan “Kayı I”…