Kategori: Ekonomi

 • Bölgeselleşme Nedir?

  Bölgeselleşme Nedir?

  Özellikle ikinci dünya savaşından sonra dünyanın hemen her bölgesinde değişik amaçlarla ekonomik birlikler kurulmaya başlanmıştır. Bunları Asya-Pasifik, Orta doğu, Afrika, Avrupa ve Amerika kıtasındaki bütünleşmeler olarak gruplandırabiliriz. Bu gruplamada dikkati çeken en önemli husus bu ülkeler arasındaki coğrafi yakınlıktır. Bu durum ulaşım, taşıma ve sınır ticareti gibi avantajlardan ve kültürel yakınlıktan, bölgedeki gelişmişlik düzeyleri arasındaki…

 • Küreselleşme Nedir? -Ekonomik Boyut-

  Küreselleşme Nedir? -Ekonomik Boyut-

  Küreselleşme kavramının ekonomik boyutunu irdeleyeceğimiz bu çalışmamız, daha önce yayımlamış olduğumuz “Küreselleşme Nedir” isimli makalemizin devamı niteliğindedir. Konuya hakimiyet açısından, değerli okuyucularımızın önce “Küreselleşme Nedir” başlıklı makalemizi okumalarında fayda vardır. Geçmişte, sanayileşmiş ülkelerde, sanayi üretimi öncelikle iç talebin ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda tasarımlanır, üretimin fazlası dış pazarlara satılırdı. Dış pazarlar ise, basitçe, bir “dış ticaret”…

 • Küreselleşme Nedir?

  Küreselleşme Nedir?

  Küreselleşme, etkileri ikinci dünya savaşını takip eden on, on-beş yıl içinde hissedilmeye başlanmış ve günümüzden yaklaşık otuz yıl kadar önce de kavram olarak dünya gündemine girmiş bir olgudur. Bununla beraber; küreselleşme terimi üzerinde, araştırmacılar arasında genel kabul görmüş bir tanımlama yapmak pek de mümkün olmamıştır. Bunun nedeni ise, konuyu ele alan araştırmacıların temelde iki farklı…

 • Gelir Dağılımı

  Bir ülkede bir yıl içerisinde ortaya çıkan gelirin o ülkede yaşayan fertler arasında hesaben (kâğıt üzerinde) dağıtılmasına gelir dağılımı denir. Kâğıt üzerindeki bu dağıtımla gerçekte yapılan dağıtım arasındaki fark hiçbir zaman kapatılamamıştır. Bununla birlikte sosyal adaletçi ve refah seviyesi yüksek toplum yapısına sahip ülkelerde bu fark azalırken, fakir veya sosyal sorunlarla uğraşan az gelişmiş ülkelerde…

 • Vergi Affı!!!

  Vergi Affı!!!

  Ülkemizde yıllar içerisinde vergi affı, matrah artırımı, varlık barışı, vergi barışı, stok affı gibi birçok ad altında mali aflar çıkarılmıştır. Bu aflar neden çıkarılır neden bazıları yükümlülüklerini yerine getirirken bazıları yerine getiremez gibi birçok soru sorulmalı ve cevabı bulunmalıdır eğer bu sorular cevapsız kalırsa daha çok vergi afları çıkarmak zorunda kalırız.