Hit enter after type your search item
Home /

bağımsız denetçi

DENETİM Bağımsız Denetim Nedir: İşletmenin mali tablo ve finansal bilgilerinin önceden belirlenmiş standartlara uygunluğu ve doğruluğunun bağımsız denetim tekniklerini uygulayarak denetlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasıdır. Bağımsız Denetimin Amacı Finansal tabloların işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru biçimde gösterip göstermediğinin bağımsız...
This div height required for enabling the sticky sidebar