Yillara Sari Insaat
Posted in İş Dünyası

Yıllara Sari İnşaat İşleri

Bu çalışmamızda yıllara sâri inşaat, senelere sâri inşaat veya tam adıyla yıllara sâri inşaat ve onarım işleri ve kapsamı ile…

Posted in İş Dünyası

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (8)

DENETİM Bağımsız Denetim Nedir: İşletmenin mali tablo ve finansal bilgilerinin önceden belirlenmiş standartlara uygunluğu ve doğruluğunun bağımsız denetim tekniklerini uygulayarak…

Posted in İş Dünyası

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (7)

TİCARİ FAALİYETLERDE ÖDEME VADELERİ 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunundaki olumlu düzenlemelerden birisi de 1530. madde ile yapılmıştır. Bu madde…

ortaklarin-sirkete borclanma-yasagi
Posted in İş Dünyası

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (6)

ORTAKLARIN ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI Yıllardır uygulamada muhasebecilere büyük kolaylık sağlamış ancak şirketlerin içinin boşalmasına ve büyük vergi kaybına neden olmuş…

Posted in İş Dünyası

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (5)

TİCARİ DEFTERLER 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda Ticari Defterlere ilişkin ilk hüküm 18/1. Maddede bulunmaktadır. Bu maddede Tacir olmanın…

Posted in İş Dünyası

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (4)

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA CEZALAR Yeni Türk Ticaret Kanununun en önemli özelliklerinden biri ve kanunun daha uygulamaya başlamadan bu kadar…

Posted in İş Dünyası

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (3)

İNTERNET SİTESİ UYGULAMALARI Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte; internet, elektronik ortam, elektronik mektup, elektronik kurullar, elektronik imza, elektronik defter…

Posted in İş Dünyası

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (2)

YOL HARİTASI 14 Şubat 2011 Tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” nun…

Posted in İş Dünyası

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (1)

GENEL DEĞERLENDİRME Türk ticaret hayatını düzenleyen ve 1956 yılından beri yürürlükte olan 6762 sayılı kanun nihayet değişti, 14 Şubat 2011…