Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (8)

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (8)

DENETİM Bağımsız Denetim Nedir: İşletmenin mali tablo ve finansal bilgilerinin önceden belirlenmiş standartlara uygunluğu ve doğruluğunun bağımsız denetim tekniklerini uygulayarak denetlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasıdır. Bağımsız Denetimin Amacı Finansal tabloların işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru biçimde gösterip göstermediğinin bağımsız denetçi tarafından tespit edilip, görüş bildirilmesidir. Bağımsız Denetimin Faydaları – […]

readmore

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (7)

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (7)

TİCARİ FAALİYETLERDE ÖDEME VADELERİ 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunundaki olumlu düzenlemelerden birisi de 1530. madde ile yapılmıştır. Bu madde küçük işletmeleri büyükler karşısında koruma amaçlı çıkartılmıştır. Bugüne kadar küçük işletmeler ile büyük işletmeler arasındaki ticari faaliyetlerden doğan borç alacak ilişkisinde, ödeme koşulları genellikle büyük işletme tarafından belirlenmekteydi. Küçük işletmeler piyasa koşulları gereği pazarlık edememekte, […]

readmore

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (6)

ORTAKLARIN ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI Yıllardır uygulamada muhasebecilere büyük kolaylık sağlamış ancak şirketlerin içinin boşalmasına ve büyük vergi kaybına neden olmuş bir konu nihayet 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununda çözüme kavuşturulmuş ancak bu seferde başka tartışmalara neden olmuştur. Çeşitli nedenlerle işle ilgili olduğu halde belgelendirilemeyen giderler, işletme sahiplerinin stopaj ödememek için kâr dağıtmadan şirketten çektikleri […]

readmore

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (5)

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (5)

TİCARİ DEFTERLER 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda Ticari Defterlere ilişkin ilk hüküm 18/1. Maddede bulunmaktadır. Bu maddede Tacir olmanın hükümleri sayılırken “Tacir, bu kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla yükümlüdür” hükmü konularak, tacir olmanın bir şartının da defter tutmak olduğu açıkça belirtilmiştir. Yeni Türk ticaret kanununda defter tutma ile ilgili hükümler 64 ve […]

readmore

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (4)

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (4)

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA CEZALAR Yeni Türk Ticaret Kanununun en önemli özelliklerinden biri ve kanunun daha uygulamaya başlamadan bu kadar çok konuşulmasının nedeni, getirilen cezalar ve özellikle de hapis cezalarıdır. Bu durum, ilgili çevrelerde yoğun tartışma konusu olmuştur. Tartışmaların ana ekseninde işverenlerin ve işveren örgütlerinin “ekonomik suça ekonomik ceza” görüşü yer almaktadır. Ki bu herkesin […]

readmore

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (3)

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (3)

İNTERNET SİTESİ UYGULAMALARI Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte; internet, elektronik ortam, elektronik mektup, elektronik kurullar, elektronik imza, elektronik defter gibi kavram ve uygulamalar da ticari mevzuatta yerini almıştır. Bu gibi kavram ve uygulamalarla ülkemiz 1980’li yıllarla birlikte tanıştı. Hayatımıza kalıcı olarak giren bu kavram ve uygulamalar zamanla iş hayatına da yansıdı ve kullanılmaya başlandı. […]

readmore

« Önceki Yazılar

line