Posted in Ekonomi

Vergi Affı!!!

Ülkemizde yıllar içerisinde vergi affı, matrah artırımı, varlık barışı, vergi barışı, stok affı gibi birçok ad altında mali aflar çıkarılmıştır. Bu aflar neden çıkarılır neden bazıları yükümlülüklerini yerine getirirken bazıları yerine getiremez gibi birçok soru sorulmalı ve cevabı bulunmalıdır eğer bu sorular cevapsız kalırsa daha çok vergi afları çıkarmak zorunda kalırız.