Posted in İş Dünyası

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (5)

TİCARİ DEFTERLER 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda Ticari Defterlere ilişkin ilk hüküm 18/1. Maddede bulunmaktadır. Bu maddede Tacir olmanın…