Hit enter after type your search item
Home /

enver baytan

Günlük hayatta kullanıldığını işittiğimiz hangi kelime ve cümleler, itikâdi açıdan büyük tehlike arz etmektedir? Birtakım kişilerce, tartışmalıymış gibi gösterilen bazı itikâdi meselelerin doğrusu nedir? Ehl-i sünnet itikadına göre, Müslüman'ın imanı nasıl olmalıdır? Bunlar ve benzeri pek çok konuda kapsamlı bilgi içeren eser, son derece sade...
This div height required for enabling the sticky sidebar