Posted in İş Dünyası

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (8)

DENETİM Bağımsız Denetim Nedir: İşletmenin mali tablo ve finansal bilgilerinin önceden belirlenmiş standartlara uygunluğu ve doğruluğunun bağımsız denetim tekniklerini uygulayarak…