tevhid
Posted in Kitabiyat

Ey Müslüman Tevhid’e Nasıl İnanmalısın? – Halit Sevimli

Her seviyeden okuyucunun rahatlıkla anlayabileceği bir dille kaleme alınmış olan eserde, Ehl-i Sünnet itikadına göre Müslüman’ın tevhid inancı nasıl olmalıdır?…