Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (2)


YOL HARİTASI

14 Şubat 2011 Tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” nun nasıl uygulanacağını düzenlemek üzere yine aynı resmi gazetede “6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun” yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu kanun toplam 44 maddedir.

Türk Ticaret Kanununun birçok maddesinin özelliği gereği farklı tarihlerde yürürlüğe girecek olması ve konunun karmaşıklığı nedeniyle böyle bir uygulama kanununa ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kanunun amacı, kanunun 1. Maddesinde açıklandığı üzere yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yürürlüğe konulması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu çalışmamızda, 6103 sayılı kanunun detaylarını, başka bir deyişle Yeni Türk Ticaret Kanunun uygulanmasında önem arz eden tarihleri ve konuları açıklamaya çalışacağız.

1 Temmuz 2012

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğe girmesi. (yeni TTK – Md. 1534/1)

15 Temmuz 2012

1 Temmuz 2012 tarihinden önce herhangi bir sebeple anonim veya limited şirket tek ortaklı hale gelmişse ortak bu durumu anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde müdüre noter aracılığıyla bildirecektir. Bildirimin muhatapları da tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde gerekli hususları sicile tescil ve ilan ettireceklerdir. (6103 – Md. 23)

14 Ağustos 2012

Esas sözleşmelerin kanunla uyumlu hale getirilmesi için son gün. (6103  – Md. 22)

1 Ekim 2012

• Tüzel kişi ortakların temsilcisi olan yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi ve yeni atamaların yapılması için son gün. (6103 – Md. 25/1)

• Yeni TTK’ 8 maddesi gereği her iki taraf için de ticari olmayan sözleşmelerde bileşik faizin çıkarılması için son gün aksi halde bu hükümler yok hükmündedir.

1 Ocak 2013

• Sermaye şirketlerinin bağımsız denetçi tarafından denetlenmesine ilişkin hükümler yürürlüğe girecektir. (yeni TTK – Md. 1534/4)

• Finansal tabloların hazırlanmasında ve ticari defterlerin tutulmasında TMS/TFRS uygulanmaya başlayacaktır.

• Esas sözleşmede yer alan farklı genel kurul toplantı ve nisap hükümlerinin kanunla uyumlu hale getirilmesi gerekir aksi halde TTK’nın genel kurula ilişkin hükümleri uygulanır.

14 Şubat 2013

Yeni TTK’nın 201. Maddesinin 1. Fıkrasında öngörülmüş bulunan oy haklarının kullanılmasına ilişkin sınırlamaya dair hükmün yürürlüğe girmesi. (Diğer haklarla ilgili sınırlamalar yeni TTK’nın yürürlüğe girmesiyle başlar.)

1 Mart 2013

Bağımsız denetçinin seçilmesi için son tarih.

1 Temmuz 2013

• Bilgi toplumu hizmetlerinin (web sitesi) başlaması. Her sermaye şirketi bir internet sitesi açacak veya var olan sitelerinin bir bölümünü kanunda belirtilen hususları yayınlamak için ayıracaklar.*

• Anonim şirket esas sözleşmelerinde bulunan nama yazılı payların devri ile ilgili kısıtlama ve özel düzenlemelerin yeni TTK ile uyumlu hale getirilmesi için son gün. Bu değişikliklerin yapılmaması halinde esas sözleşmede öngörülen oya ilişkin imtiyazların tümü sona erer.

14 Şubat 2014

• Şirketlerin asgari sermayesini kanunda belirtilen miktara yükseltmeleri için son gün.

• İmtiyazlı oyların TTK ile uyumlu hale getirilmesi.

1 Temmuz 2014

• Bağlı şirketler nezdinde yeni TTK’nın 202. Maddesi kapsamına giren kayıplar var ise hakim şirket tarafından denkleştirilmesi için son gün. (6103 –    Md. 18/1)

• Bağlı şirketin, ana şirkette sahip olduğu oy haklarının kullanımına ilişkin Yeni TTK’nın 201/1 maddesindeki sınırlama bu tarihte uygulanacaktır. (6103 – Md. 19)

1 Temmuz 2015

Anonim ve limited şirket ortaklarının şirkete olan borçlarını nakden ödeyerek tasfiye edecekleri son gün.

Sonuç:

Görüldüğü üzere yürürlük tarihleri belli, mevcut durumda ilgili herkesin neyi nasıl yapacağını belirlemesi yani kendine bir çalışma planı yapması elzemdir. Kültürümüzde var olan, son ana kadar harekete geçmemek özelliğimizin faturası bu kez ağır olabilir. O nedenle hem işverenler, hem yöneticiler bir an önce derslerini çalışmalı ve harekete geçmeliler. Zaman daraldı cezalar çok ağır ve bundan kaçış yok. Yapılacak şey; müşavirlerimizi, danışmanlarımızı çağırıp neyi ne zaman yapacağınızı belirleyip harekete geçmek…

Selami Güngördü

* Bkz. Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (3)


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.