evrensel-dusunmek
Posted in Kitabiyat

Küresel Bakmak Evrensel Düşünmek – Ervin Laszlo

İnsanlığın, günümüzde ve gelecekte karşılaşabileceği girift sorunların ele alındığı eserde, sorunların göz ardı edilmesi halinde yaşanabilecek tarihsel ölçekte bir çatallanma ihtimali ve çözüm önerileri anlatılıyor. Yazarın kendisinden dinleyelim; “…İçinde yaşadığımız sosyal, ekonomik siyasal ve ekolojik strüktürler (yapılar) bir kompleks sistem oluşturuyorlar ve biz de buna dahiliz. Bu yapılar kendilerini geliştiriyorlar.