Hit enter after type your search item
Home /

imam maturidi

İmâm Eş'arî : İsmi ve lakabı: Ali Ebû’l Hasen El Eş'arî'dir. Doğumu: Yaygın görüşe göre hicrî 260, Basra. Vefâtı: Yaygın görüşe göre hicrî 324, Bağdat. İmâm Eş'arî, Peygamberimizin ashâbından olan Ebû Mûsâ El Eş'arî'nin neslindendir. “Ehl-i Sünnet’in imâmı”, Peygamberimizin sünnetinin bayraktârı; “Kelâm âlimlerinin imâmı (lideri)”,...
This div height required for enabling the sticky sidebar