Hit enter after type your search item
Home /

küresel bakmak

İnsanlığın, günümüzde ve gelecekte karşılaşabileceği girift sorunların ele alındığı eserde, sorunların göz ardı edilmesi halinde yaşanabilecek tarihsel ölçekte bir çatallanma ihtimali ve çözüm önerileri anlatılıyor. Yazarın kendisinden dinleyelim. “…İçinde yaşadığımız sosyal, ekonomik siyasal ve ekolojik strüktürler (yapılar) bir kompleks sistem oluşturuyorlar ve biz de buna...
This div height required for enabling the sticky sidebar