Posted in Genel

Tartışma! Ya da Tartışmama

“Sakın incitme bir cânı
Yıkarsın arş-ı Rahman’ı”
Alvarlı M. Lütfi Efendi (Efe Hazretleri)

İnsanların birbirleriyle olan iletişimlerinde istem dışı da olsa zaman zaman tartışma ortamlarıyla karşılaşılmaktadır. Bazen bir konu hakkında derin bir tartışmanın tarafı olunur, bazen de bir olay ya da karşılaşılan bir durum üzerine haksızlığa uğranıldığı düşünülerek bir ya da birkaç kişi ile tartışmak durumunda kalınabilir. Hatta bazı durumlarda haksızlığın muhatabı olunmasa da, haksızlığa göz yummamak adına üçüncü şahıs olarak tartışmaya dahil olunabilir.