Yahudiler ve Modern Kapitalizm
Posted in Kitabiyat

Yahudiler ve Modern Kapitalizm – Werner Sombart

İktisatçı, sosyolog, tarihçi ve hatta şair olan Werner Sombart XX. yüzyıl başlarında Avrupa’nın önemli sosyal bilimcilerindendir. Sombart, Yahudiler ve Modern…