Posted in İş Dünyası

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında (1)

GENEL DEĞERLENDİRME Türk ticaret hayatını düzenleyen ve 1956 yılından beri yürürlükte olan 6762 sayılı kanun nihayet değişti, 14 Şubat 2011…