Hit enter after type your search item
Home / Kitabiyat / Muhteşem Şair Muhibbi – İskender Pala

Muhteşem Şair Muhibbi – İskender Pala

/
/
/
31 Views

Şair mi daha kudretli, padişah mı?

Muhibbî mi daha muhteşem, Süleyman mı?

Süleyman ne vakit Kanuni oluyordu, ne vakit Muhibbî?

Yaşadığı asrın ve Osmanlı Devleti’nin son büyük padişahı olan Kanunî Sultan Süleyman; “Muhibbî” mahlâsıyla kaleme aldığı şiirleri ve bu şiirlerde gösterdiği şairlik kudreti bakımından da “muhteşem” bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor. Kırk altı yıl süren saltanatı döneminin on yıldan fazlasını İstanbul’dan uzakta at sırtında seferlerle, zaferlerle, geçirmiş ve yine bir sefer esnasında vefat etmiştir. Bitmez tükenmez devlet işleriyle uğraşıp didinen “Muhteşem Süleyman”ın şiire de zaman ayırabilmesi, sayısız şiirler kaleme alması, divanlar düzenlemesi, dilden dile asırlarca dolaşacak mısralar yazabilmesi, onun bu alanda da “muhteşem” oluşunu ortaya koyuyor.

Adı: Muhteşem Şair Muhibbî

Yazarı: İskender Pala

Yayınevi: Kapı Yayınları-2011

Sayfa Sayısı: 227

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar