entropi
Posted in Kitabiyat

Entropi – Jeremy Rifkin

Entropi yasası ışığında günümüz dünyasına bakış. Modern kültür ve yaşam tarzı ne kadar sürdürülebilir? Bu sorunun cevabı entropi yasası temel alınarak araştırılıyor. Kitaptan bir alıntı: “Gördüğümüz gibi entropik dünya görüşü çevremiz, kültürümüz, biyolojik varlığımız hakkında en fazla değer biçilen beylik varsayımlara meydan okur. Modern kültürün marifetleri (büyük kent alanlarımız, makineleşmiş tarımımız, yoğun üretim ve tüketimimiz, silahlarımız, eğitimimiz ve tıp teknolojilerimiz) radikal bir ışık altında aydınlatılacaktır. Entropi yasası, maddi ilerleme görüşümüzü yerle bir eder. Ekonominin asli temelini yeniden yönlendirir. Zaman ve kültür üzerine düşüncelerimizi değiştirip teknolojinin gizemini ortadan kaldırır.”