Mağaradakiler

Hayatın içinden, insana dair, insan için…

değerlerin yok oluşu