Hit enter after type your search item
Home /

finansın küreselleşmesi

Küreselleşme kavramının ekonomik boyutunu irdeleyeceğimiz bu çalışmamız, daha önce yayımlamış olduğumuz "Küreselleşme Nedir?" isimli makalemizin devamı niteliğindedir. Konuya hakimiyet açısından, önce "Küreselleşme Nedir?" başlıklı makalemizin okunmasında fayda vardır. Geçmişte, sanayileşmiş ülkelerde, sanayi üretimi öncelikle iç talebin ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda tasarımlanır, üretimin fazlası dış pazarlara...
This div height required for enabling the sticky sidebar