Mağaradakiler

Hayatın içinden, insana dair, insan için…

Mağaradakiler / Kitabiyat / Yahudiler ve Modern Kapitalizm – Werner Sombart

Yahudiler ve Modern Kapitalizm – Werner Sombart

/
/
/
500 Views

İktisatçı, sosyolog, tarihçi ve hatta şair olan Werner Sombart XX. yüzyıl başlarında Avrupa’nın önemli sosyal bilimcilerindendir. Sombart, Yahudiler ve Modern Kapitalizm kitabında Kapitalizm nedir? Hangi nedenlerle doğmuştur? Kapitalizmin ruhunu teşkil eden sosyolojik olgular nelerdir? Tarihi süreç içerisinde ne gibi bir seyir izlemiştir? Gibi sorulara cevap aramıştır.

Günümüz hakim anlayışında genel olarak Max Weber’in bakış açısı takip edilerek kapitalizmin ruhunun asketik Protestanlıktan kaynaklandığı kabul edilir. Oysa Sombart bir başyapıt olarak nitelendirebileceğimiz Yahudiler ve Modern Kapitalizm adlı eserinde kapitalizmin ruhunun asketik Protestanlıktan değil, ondan daha eski bir din olan Yahudilikten kaynaklandığını iddia etmekte ve bunu sosyolojik bakış açısı ile ortaya koymaya çalışmaktadır.

Yahudiler ve Modern Kapitalizm kitabında ayrıca

Kapitalizm ve din arasında nasıl bir ilişki vardır?

Modern kapitalizmin oluşumunda Yahudilerin rolü nedir?

Avrupa’ya geçen Yahudiler ticareti ve borsayı nasıl hükümleri altına aldılar?

Ekonomik yaşamda Yahudi dininin önemi nedir?

Sanayi nasıl ticarileştirildi ve Yahudi tüccarların müdahaleleri ne idi?

Yahudilik modern kapitalizme yönelik “doğal” bir yeteneğe mi sahiptir?

Sorularına da kapsamlı cevaplar bulabilirsiniz.

Adı: Yahudiler ve Modern kapitalizm

Yazarı: Werner Sombart

Çeviren: Sabri Gürses

Yayınevi: Küre Yayınları-2016

Sayfa Sayısı: 344

1 Yorumlar

  1. Kitabın çevirisi oldukça güzel. Ayrıca Prof. Sombart gibi bir düşünürün kitaplarının Türkçe’ye çevrilmeye başlanmış olması sevindirici bir gelişme. Bütün eserlerinin dilimize kazandırılmasını bekliyoruz.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This div height required for enabling the sticky sidebar